Load

Evyag Maizlin
אני אורן מייזלין רושם לעצמי סימון של מקום מעניין בישראל אולי להגיע לשם יום אחד כאילו הגעתי לאמריקה בנסיעה:
הרי נכנסים למפת גוגל ומחפשים את הערך:
Golan Volcanic Park
כלומר בעברית פארק וולקני אביטל/ פארק וולקני גולן שנמצא במזרח רמת הגולן והרי לייד זה יש את נחל גילבון שהרי הנחל הזה ממש כמו בחוץ לארץ לכן הכיוון מעניין של המקומות האלה אז מה שאני מציע זה הרי כשמחפשים במפת גוגל תחת הערך:
Golan Volcanic Park
בעברית או באנגלית אני לא בטוח באיזה שפה מתוך או עברית או באנגלית צריך לחפש שם או לחילופין באותה צורה במקום שהוא לייד זה אולי זה היה בחיפוש במפת גוגל תחת הערך:
טורבינות רוח אלוני הבשן
שקרוב לפארק וולקני אביטל אז שמחשפים ככה באחד המקומות האלה ככה זה זכור לי בטלפון לפחות באחת התמונות יש כמו כביש כנראה לצד ימין וכמו לצד שמאל של הכביש מעקה כזה של כמו מבטון ככה אם אני לא טועה שיורד מהכביש באיזה גובה גבוה למטה וזה נראה כאילו הגעת ליפן או משהו כזה כאילו אתה ממש בחוץ לארץ.
אני אם כך אורן מייזלין כותב עוד ממצאים:
מלפני איזה שנה בערך מינוס פלוס ניכנסתי למפה בגוגל וחיפשתי תחת הערך:
oranit
שמה שמצאתי זה את היישוב זה את היישבו הזה אורנית או שאני לא בטוח איך מאייתים בעברית שנמצא קצת מזרחים צפונית לראש העין בכל אופן במפת גוגל באורנית בחיפוש באנגלית איך שכתבתי אז מראים הרי כמו תמונה עם משהו דומה לחוץ לארץ של מקום אירופאי או אמריקאיח עם צריכים כאלה והרים באופק ואז לפי חיפוש התמונה בגוגל תוך כדי שאתה בטוח מפת גוגל אז הרי מראים שזה מקום בגאורגיה כלומר בגרוזיה אז בכל אופן אני מצאתי שהמקום האמור לעלי כנראה או מ ועתק או שזה בדיוק המקום לפי התמונות נמצא במאים מקום שקוראים לו יאסר או איזה כמו נצרת במדינת ירדן מימין לים המלח איפושהו איזה מרחק מזרחה אז אני לא אוהב את הבית שלי בצאלה 29 גדרה כי זה כאילו אז כמו מקום של תיזכור של המקום הזה אז בכל אופן רציתי גם לכתוב שאיפה שגדרה בערך כמו מזרחה מזה מצאתי פעם אחת יער כזה כמו בשפנה האנגלית של איזה שלוש אותיות או איזה שם מיוחד כזה

Text bereitgestellt von lastfm